Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

1964-1999

V Ladné dlouhou dobu nebyly snahy o založení chovatelského spolku. Až okolo let 1957-59 se pět z Ladenských chovatelů přidalo do organizace v Břeclavi, a tak asi došlo k uvědomnění, že toto v Ladné chybí.  Místní organizace československého svazu chovatelů drobného zvířectva Ladná bylazaložena 19. října 1964 . Na schůzi bylo zvoleno předsednictví ve složení: předseda- ČÁPEK František, jednatel- BENEŠ, pokladník- GAJDA a registrátor- SÝKORA Jan.

V říjnu roku 1966 pořádala MO Ladná první výstavu a touto byla výstava okresní. Následovaly další výstavy v letech 1969, 1972, (5-6.8.) 1978, 1987 a (12-13.8.) 1989. Mimo výstavy v roce 1987 šlo vždy o výstavy okresní.

V roce 1969 získal přítel Sýkora Jan ocenění pro nejlepšího chovatele králíků okresu Břeclav.

V 80.letech byli pořízeny MO Ladná dvě líhně o celkové kapacitě více než 1000ks. Díky těmto mohla organizace krýt náklady na pořizování kroužků a poplatky za tetování svým členům a částečně také náklady na krmiva. Dále se z takto získaných peněz pořádali zájezdy do Adršpašských skal, do Beskyd na Pustevny (k soše Radegasta) a na CVMK (Hlinsko). Líhně byly umístěny u přítele Beneše. V těch dobách čítala organizace střídavě 20 až 30 členů, převážně tzv. krmivářů, kteří byli v organizaci pouze kvůli krmivům- přítel Sýkora zmiňuje, že jediné schůze, kdy byla stoprocentní přítomnost byly ty, kde se něco rozdělovalo. Po rozporech mezi pár členy a přítelem Benešem byly líhně přesunuty k příteli Morávkovi. Zde se již líhně příliš neudržely a byly zrušeny.

V letech 1985-6 pokus o obnovu líhní (př. Sýkora), v menším (100-200ks) množství, ale již se toto nesetkalo s kladnou odezvou a tak od tohoto snažení bylo upuštěno.

Roku 1989 zemřel zakládající člen organizace přítel Gajda (+58let).

Po roce 1989 činnost ZO značně upadala, až do nedávna. Přesto se podařilo uspořádat výstavy v roce (2-3.9.) 1995 a (23-24.8.) 1997 opět výstavu okresní. 

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62