Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

2000-2006

V porevolučním desetiletí pravděpodobně došlo k největšímu úbytku členů, který vygradoval novým tisíciletím. ZO se pohybovala na hranici holé existence, když byl počet členů akorát tak, aby se obsadili základní funkce ve výboru. Bohužel úbytek nebyl jen z řad starších, ale ubyly i mladé naděje, o kterých nestačilo být ani slyšet... Můžeme jen doufat, že se povede úspěšně navázat na spolupráci s MŠ a ZŠ, a že z těchto vzejde alespoň nějaký chovatel. 

 

V letech 2000 a 2001 se naši členové účastnili CVMK. Jmenovitě to byli přátelé Sýkora (ČV) a sourozenci Gajdošovi.

O tři roky později se uskutečnila výstava ku 40. výročí založení ZO a na níž získali čestné ceny tito naši chovatelé - Gajdoš (Nb, Čm), Novotný (Vš). Následně byli naši členové úspěšní i na výstavě okresní, kde uspěl opět přítel Novotný s Vš a přítel Lucký s Nč a moravskými pštrosy.

V roce 2005 vystavil přítel Sýkora na výstavě v Uherčicích samce ČV na nějž získal ocenění 95,5b a čestnou cenu.

Rok poté na okresní výstavě uspěli a čestné ceny získali František Lucký (MP) a Jan Sýkora (ČV).

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62