Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

2008

·         Výroční schůze proběhla dne 23.3.2008. Nejprve byl přivítán nový člen ZO Ladná, mladý chovatel Adam Hellinger z Břeclavi- Poštorné, který k nám přestoupil ze ZO Tvrdonice. Přítel Sýkora se omluvil ze zdravotních důvodů. Byla probrána činnost za uplynulý rok a posléze následovala diskuse o plánované výstavě na první víkend v říjnu (4.10.) 2008. Bylo schváleno vybudování webových stránek, tímto byl pověřen MCH Hellinger z Břeclavi.

·         II. členská schůze v roce 2008 proběhla 26.10. 2008 a konala se v Lanštorfské restauraci. Hlavním bodem této schůze byly členské příspěvky na následující rok. Posléze činnost ZO a jejích členů ve stávajícím roce, kdy jsme z technických důvodů museli zrušit plánovanou výstavu. Dále se plánovala činnost ZO na rok příští, kdy by jsme rádi započali se společným obesíláním výstav. Přítomni byli všichni členové, bohužel jednatel ZO Novotný ukončil své členství a skončil s chovem. Na druhou stranu příjemnou novinkou bylo přijetí nového člena, MCH Ondřeje Pyskatého z Lanžhota, chovatele novozélandských červených, kteří se tak stávají nejchovanějším plemenem v ZO. Ondra k nám přestoupil ze ZO Tvrdonice, která se odchodem našich dvou nových členů rozpadla.

·         Závěr výstavní sezony v JMKraji pro mnoho chovatelů? Co jiného než velká výstava v Hodoníně ve dnech 7-9.11. A právě takto smýšleli i chovatelé z naší ZO. Přátelé Gajdoš Jindřich (Čm, Staváci žlutí), Lucký František (Nč-282,5b, MP černí šupkatí- 94,0b+ČC), MCH Lucký Tomáš(Vmš-95,0b+ČC, práchenští káníci černí) a MCH Pyskatý Ondřej (Nč-376,5b a S3-283,0+ČC). Je vidět, že naši dva mladí chovatelé se neztratí ani mezi dospělími a tak jim přejeme, aby se jim králíčci i nadále takto hezky dařili. Blahopřejeme oceněným a děkujeme všem zúčastněným!

·         Náš (posledním rokem) MCH Adam Hellinger se v sobotu 8.11. stal na školení posuzovatelů v Čáslavi adeptem na posuzovatele králíků! Blahopřejeme a přejeme mnoho dobrých králíků k adeptování.

·         Členové naší ZO a zároveň členové klubů Jindřich Gajdoš (Čm) a Adam Hellinger (Ččp) zakončili tuto výstavní sezonu o víkendu 15-16.11. v chovatelské hale ZO ČSCH Velké Pavlovice, (okr. Břeclav) kde se konaly speciální výstavy těchto klubů (Ččp, Rh a Čm-Dl). Přítel Gajdoš vystavil na 13kusů činčil malých, na které získal 3x 94.5b a 2x 94b. Adam Hellinger vystavil jednu 4-člennou kolekci (2,2) a tato získala 377,0b (94,5b;94,0b;93,5b;95,0b). Na tuto získal ocenění:Nejlepší kolekce Ččp, Šampion 0.1 a nádavkem ještě samec 94.5b získal ČC. Mimo to, si zde odbyl svou premiéru v pozici adepta, kde asistoval posuzovatelce Daně Caithamlové u činčil malých a dailenárů.  Děkujeme našim členům za vzornou reprezentaci naší základní organizace, mnoho úspěšně odchovaných mláďat v nadcházející chovné sezoně a stejně krásné a ještě lepší výsledky než v končící sezóně této.

·         Ve dnech 21-23.11. proběhla v PVA, Letňany Celostátní výstava drobného zvířectva. Tuto akci navštívili v pátek (21.11.) naši členové Jindřich Gajdoš, František Lucký a Tomáš Lucký. Přítel Hellinger byl na této výstavě již od čtvrtka, kdy adeptoval u J. Schönfeldera (Holandští králíci černí-japanovití).

·         Jednou z posledních možností doplnit chov o kvalitní jedince, byla 28. Bayernschau v Bavorském Straubingu, která proběhla 13.-14.12. 2008. Na tuto výstavu se se zájezdem klubu satéňáků vypravili také naši chovatelé Jindřich Gajdoš, Adam Hellinger, František Lucký a z nedalekých Němčic vzali autem také Martina Šlancara. Z této přivezli pro oživení a zlepšení svých chovů na 7 samců a jednu samici. A přejeme mnoho zdaru do roku 2009!

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62