Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

2014

1. pololetí

- Od začátku roku se aktivně podílíme na organizaci chovatelých trhů, tzv. burz v Břeclavi, kde má náš okres pronajatu halu bývalé Tržnice. V tomto směru je během celého roku naše ZO nejagilnější, což je při četnosti naší členské základny smutný úspěch, vypovídající o nezájmu jiných ZO o tuto akci, která pomáhá našemu okresu k benefitům, z nichž financuje obnovu výstavního fundusu, který je k zapůjčení pro všechny ZO zdarma.

- Již se stalo tradicí, že členové ZO Ladná i někteří další chovatelé z okolí se setkávají na začátku února při stolním ocenění králíků. Které pořádá právě naše ZO. Jde o na okrese ojedinělou akci, která donedávna byla ojedinělou i v kraji. Inspirovali se od nás někteří další a jsme tomu rádi, protože zvlášť pro menší ZO jako je ta naše, je to možnost jak přispět k činnosti na okrese a sejít se v ne tak obvyklou dobu.

- Po letech, kdy se účast stabilizovala na asi 45 kusech došlo na rok slabší. Ač se chovatelů sešel opět podobný počet zvířat bylo méně (jen 26ks). K vidění byli ze středních plemen: Kalč, Nb, ČV, Vss a hototští bílí. Z malých plemen: činčily malé, Ččp a malý beran bílý červenooký (1,0 nejlepší jedinec stolního ocenění oc. 95,5b). Ze zakrslých byly barevné rázy marburský (4x) a kuní modří. A jediným zástupcem krátkosrstých byla samička kastorexe (95,0), která předváděla výstavní postoj na zapískání a luskání prsty. Gulášek byl (opět) výborný z kuchyně přítele Jana Matouška z Hluku. Setkání splnilo své poslání, my jsme byli rádi, že jsme se mohli v tomto období vidět a poklábosit u našich chovanců.

- Před začátkem samotné akce proběhla členská schůze, jíž se zúčastnili: Bartoš, Gajdoš, Hellinger, Lucký, Novotný, Pyskatý (účast 75%). Na tuto schůzi byl pozván také předseda OV, neboť v průběhu ledna jsme jako všechny ZO na okrese obdrželi dopis od OV, kde nás žádali o pozvání zástupce OV. Neboť OV má zájem o provázání a komunikaci s širokou členskou základnou.

Program byl schválen, proběhla prezence, schůzi zahájil jednatel a přivítal předsedu OV. Na této schůzi byl zvolen delegátem na OO konferenci, která se uskuteční 9. března přítel Hellinger. Zprávu o činnosti ZO v uplynulém roce přečetl př. Hellinger, jednatel a to chronologicky dle měsíců, kdy a kde jsme se činili. Následnou zprávu o hospodaření přednesl přítel Lucký (pokladník), který uvedl že ZO hospodařila opět v mírné ztrátě ze stolního ocenění (občerstvení zdarma pro účastníky, náklady na posuzovatele a příjem jen za posouzení jako je běžné na výstavě).

Dále bylo diskutováno o nabídce vedení ZO Břeclav ohledně sloučení členské základny. Setkání zástupců obou ZO bylo domluveno na nejbližší konání trhů v Břeclavi, tedy 16. února po 8°°hod u bufetu. Byly podány návrhy na čestné uznání pro ZO Ladná při výročí 50. let od založení (19/10, 1964). Dále pro svazové vyznamenání pro členy - Bartoše, Gajdoše a Pyskatého. 

Následně si vzal slovo předseda OV a informoval členskou základnu. Nejprve právě o diskutované otázce se ZO Břeclav. Dále ohledně možnosti dalšího rozšíření členské základny o dva mladší členy z okolí chovající králíky a husy, které na nás odkázal - uvidíme zda se to vydaří. Dále, že si přejí, aby delegát ZO na konferenci uvedl vyjádření ZO k činnosti OO. Pro její další pokračování je třeba vždy alespoň 12 chovatelů z okresu. K tomu uvedl důvody, a finance které byly vynaloženy, když se užívalo cizích lidí. Tyto finance mohly být použity pro okresní činnost či přímo pro ZO.

Aby podložil svá slova předložil prezenci jednotlivých brigádníků - všichni chovatelé z okresu, kteří byli na brigádách v r. 2013 byli uvedeni i s udáním odpracovaných hodin. Šlo o členy pouze 4 ZO - Velké Pavlovice a Bílovice, Ladná a Hustopeče. A to ač je ZO na okrese TŘINÁCT.

Dále mluvil o aktivitě ZO na okrese. Jsme nejméně aktivní okres na JMK. I s naším stolním oceněním dělají chovatelské akce na okrese jen tři ZO a to TŘI akce! To je 23,077% aktivita ZO! Ostatní okresy na kraji mají NEJMÉNĚ 50% aktivitu (á Brno 50%, Hodonín 60%, Vyškov 75%, Blansko 85%). U posledně jmenovaného vysoké číslo dělá předěvším nízký počet ZO a to, že zústaly vlastně jen ty aktivní. 

Pro zlepšení činnosti navrhl OV tento program bonusů pro brigádníky

min. 5hod (tedy 1x trh nebo 2x sobotní úklid po trhu) = volná vstupenka a katalog na okresní výstavy

min. 20hod ( tedy 4x trh nebo 8x sobotní úklid či výstavy) = volná vstupenka a katalog na okresní výstavy, hromadný svoz na Litovel/ Lysá/ Nitra 2014 zdarma (dle výběru a počtu zájemců) zdarma

min. 45hod = volná vstupenka a katalog na okresní výstavy, hromadný svoz na Litovel/ Lysá/ Nitra 2014 zdarma (dle výběru a počtu zájemců) zdarma, zdarma zájezd na výstavu, který uspořádá OV

min. 80hod (všechny trhy + nějaký úklid či výstava) = volná vstupenka a katalog na okresní výstavy, hromadný svoz na Litovel/ Lysá/ Nitra 2014 zdarma (dle výběru a počtu zájemců) zdarma, zdarma zájezd na výstavu, který uspořádá OV + členská známka ČSCH na r. 2015 i s předplatým čas. Chovatel

Pokud jde o finance, ty nebude možné čerpat přímo jednotlivým ZO, protože by mohlo docházet ke sporům ve velkých ZO odkud dochází 2 lidi a dělali by na zbytek. Proto naopak nabídli možnost, že aktivním ZO mohou např. zajistit posuzovatele, čestné ceny, apod. a protože jsou klece k mání bez poplatku za vypůjčení v Břeclavské hale snad to umožní i více akcí za rok.

Malá ZO na okrese není žádná, okresní výstavu nakonec ponejvíce likvidovalo ŠEST lidí, pouťovku tak takový počet v ZO musí zvládnout také.

Brigády na Břeclavské trhy začínají ve 3:00 hod pro první asi 4 lidi a zbytek musí být na hale před 4:45hod. Snad se těch 12 lidí na okrese (146 členů) najde.

 

2. pololetí

Počátek června byli startovní čarou výstavního kola, když se přítel Hellinger zúčastnil s 15ks Ččp II. Setkání přátel Ččp v Hluku. Z kraje července následovala výstava v Ořechově, které se opět zúčastnil náš jednatel. V srpnu se nám oženil jednatel ZO a na okresní výstavu mláďat dodala zvířata většina z nás, jmenovitě Franta Lucký, Ondra Pyskatý, Jindra Gajdoš i novo-manželé Hellingerovi. Ti patřili k nejúspěšnějším vystavovatelům, když získali 2x ČC a Katka navíc pohár pro nejlepšího samce výstavy ;) 

V září se koná už desetiletí výstava ZO Mikulov při Pálavském vinobraní, kde nás zastoupil od následujícího roku člen ZO, František Mlátilík ze ZO Břeclav. Ta ke konci tohoto roku zanikne, a tak se její členové dohodli přesunout se pod naši organizaci v Ladné.

Poté už se mílovými kroky blížil první ze všeobecných vrcholů roku, CVMK v Litovli- Nasobůrkách. Zde jsme se také zúčastnili, díky hromadnému svozu OO, i my s králíky. Bohužel, vinnou nedostatečného zastínění klecí, i přes dřívější termín vydávání zvířat, někteří naši jedinci domů již nedorazili. S tím se však, bohužel, při tomto termínu a areálu jaký byl, muselo počítat. A tak přesto výstavu hodnotí ne jako zdařilou, ale jako pěknou. Neboť když přeje počasí jsou výstavy venku opravdu nádherné.

Konec září patřil místní výstavě v Lužicích, která si jistě zasloužila status mezi(státní)regionální, když se jí zúčastnili přátelé ze Slovenské ZO Gbely, dále kamarádi z okresu Blansko a další. Od nás se zde v účasti neúmyslně ale pravidelně střídají přátelé Pyskatý a Hellinger. Letos vyšla účast na zakrslíky a Ččp Katky a Adama. Pěkná zahrada obecního domu, krytá párty stany vypůjčenými od Mikroregionu zajistily výstavu i proti nepřízni či přílišné přízni. K tomu množství akorát hotového burčáku a o skvělou výstavu bylo postaráno. Čestnou cenu jsme si odvezli na Ččp a zakrslou marburskou (shodně 95b).

Říjen odstartovala okresní výstava Břeclavska na Tržnici. Naši chovatelé z okresu Břeclav byli de facto jediným zdrojem exponátů, proto je celkových téměř 280 králíků, 220 holubů a 80 voliér drůbeže krásným počinem. Podle mne zajímavým bylo posuzování čtyř posuzovatelů králíků stylem ABCD, kdy se nikdo nemohl vymluvit, že ten druhý měl "lepšího" posuzovatele, apod. ZO Ladná se na tomto podílela králíky (Nč, ČA, Čm, Sž, Ččp, Zč, Zhav, Zm) a holuby (texan, monden, gigant, ). Čestné ceny získali přítelé Gajdoš, Hellingerovi, Pyskatý, který také obdržel pohár pro nejelpšího samce výstavy a kolekci okresu Břeclav (379,5 + 95,5 stříbřitý malý žlutý).

Pak přišel čas klubových povinností - listopad. Ty letos plnili u králíků Adam Hellinger (Ččp), Ondra Pyskatý (nově malí stříbřití). Souběžně v termínu s CV měli speciálku Ččp (Kunovice) a malé stříbro (Týniště n. O.). V Kunovicích byl s černopesíkatými úspěšný Adam Hellinger, v konkurenci celkem 95ks (nejvyšší počet Ččp na jedné výstavě v ČR dosud!!!) dalších 12ti vystavovatelů, který obdržel ceny za II Nejlepší kolekci a III Šampiona samce. Ondra Pyskatý také nezahanbil a přestože nechal to nejlepší ze Sž co prezentoval na okresní výstavě doma (bohužel se mu po okresce tzv. "rozsypali"), získal na dvě kolekce shodně 377,5b! Na poháry to sice nebylo, ale v to snad v té nejvyšší konkurenci, jaká vládne na Klubových výstavách s puncem toho nejtěžšího klání pro každé plemeno, ani nebylo v očekávání. Nedostatek Nč a Čm pak znamená letošní aktivní absenci na speciálkách těchto plemen, které jinak proběhnou v prosinci.

Pokud jde o neaktivitu některých ZO, které by však rády těžili z příjmu, na trzích. Toto bylo řešeno v listopadu na okresní konferenci. A ač jsme dospělí, všichni víme kdy trhy jsou, oficiálně se shání lidi až "na poslední chvíli" týden před, ale my co chodíme furt se hlásíme i měsíce předem... Tak proto, aby ti co nechodili věděli, kdy mají přijít, bude do autobusového zájezdu do Welsu probráno v ZO, kdy které mohou dát do kopy alespoň auto lidí a přijet. Rozebere se termínově kalendář po jednotlivých ZO a chybějící místa se zaplní těmi, co chodí pravidelněji. Pokud nebude zájem takový, jako očekáváme dle reakcí na OO konferenci, tak se rozebere první čtvtletí/ pololetí. Poté proběhne další OOkonference, kde by se rozepsal zbytek. Hlavně zajistit bezvadný chod s tím, aby se ZO které budou těžit z konání trhů, také k jejich průběhu přispěly. Jako bonus pro dojíždějící, protože cestovné je dnes hlavní problém... když se naplní auto, vznikne řidiči nárok na cestovné. Brigádníkům se již nevydává svačina z hlavního bufetu (pro nespokojenost s kvalitou), ale vyplácí fixně 50Kč a za to si může vybrat cokoliv uzná za vhodné z nabídky mnoha stánků s občerstvením.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62