Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

proběhly doplňující volby do okresního výboru a revizní komise

02.08.2011 01:02

 V neděli 31.7. se sjeli delegáti ZO okresu Břeclav do areálu ZO Velké Pavlovice, kde od 9hod započala mimořádná okresní konference. Jako hosté se jí zúčastnili také členové ÚRK v čele s přítelem Kopřivou. 
Schůzi zahájil odstupující předseda Jindřich Břoušek. Byla zvolena návrhová komise ve složení Vyntrlík, Němeček, Šlancar. Dále volební komise ve složení Rohrer, Smutný, Fila. Pro bylo 6 delegátů.

Přítomno bylo 10 z 15 delegátů ZO. Konference tedy byla usnášení schopná.

Byl přednesen návrh volebního řádu, který byl schválen. Většinou (9) delegátů byla prosazena volba veřejná (hlasování).

Okresní výbor čítal po odstoupení některých tyto jména:

Václav Rohrer, ml. (ZO Uherčice)

Martin Šlancar (ZO Němčičky)

Jindřich Gajdoš (ZO Ladná)

Přičemž má mít výbor 9 členů.

Do okresního výboru kandidovali tito chovatelé:

Vyntrlík Václav (ZO Hustopeče) 7 hlasů pro / 3 se zdrželi

Hellinger Adam (ZO Ladná) 8 hlasů pro / 2 se zdržel

Chorvát Michal (ZO Ladná) 9 hlasů pro / 1 se zdržel

Manda Dušan (ZO Mikulov) 8 hlasů pro / 2 se zdržel

Hirčák Vincent (ZO Velké Pavlovice) 8 hlasů pro / 2 se zdržel

Judas Milan (ZO Velké Bílovice) 8 hlasů pro / 2 se zdržel

Revizní komise v době konání voleb neměla ani jednoho řádného člena, proto bylo navrženo tročlenné složení ORK ve složení:

Němeček Emil (ZO Hor. Bojanovice)

Procingr Bronislav (ZO Velké Pavlovice)

Roháč Jan (ZO Rakvice)

Následně byla konference přerušena na asi 15min, kdy se odebrali nově zvolený výbor a komise do soukromí, kde si mezi sebou zvolili uspořádání.

Okresní výbor bude od 31/7 fungovat ve složení:

Předseda - Rohrer Václav, ml.

Jednatel - Hellinger Adam

Pokladník - Chorvát Michal

Hospodář - Hirčák Vincent

Vedoucí odbornosti:

králíků - Šlancar Martin 

holubů - Manda Dušan

drůbeže - Rohrer Václav

MCH - Judas Milan (Gajdoš Jindřich)

člen - Vyntrlík Václav

Okresní revizní komise bude od 31/7 fungovat ve složení:

předseda - Procing Bronislav

člen - Němeček Emil

člen - Roháč Jan

Následovala řeč odstoupivšího pokladníka př. Studýnky, kde uvedl, že se snad povedlo za minulého výboru i něco dobrého, připomněl dvě CVMK na okrese a to v letech 2007 a 2010, kdy akce podobného významu okres za 60let existence neměl a v poslední době byly hned dvě. Poblahopřál nově zvolenému výboru. 

Dále se připomenuly kroužky na rok 2012, objednávky na tyto dodali delegáti na konferenci a předali je příteli Komosnému, který bude pokačovat v této činnosti (tedy zajišťování kroužků na holuby a drůbež pro okres i nadále). 

Přítel Kopřiva upomněl na VH, která se uskuteční v listopadu. Na tuto byl navržen a zvolen jako delegát přítel Hellinger (8hlasů pro / 2 se zdrželi).

Dále pokračoval přítel Kopřiva, poděkoval za klidný průběh volební konference, popřál hodně zdaru do činnosti novému výboru. Dále uvedl některé poznatky z aktuálního dění v ČSCH.

Bylo připomenuto, aby došlo k revizi okresního majetku. Jelikož je uložen ve Velkých Bílovicích, bude kontrola probíhat při tamní výstavě. Příští zasedání okresního výboru proběhne při stejné příležitosti v neděli v 11°°hod ve V. Bílovicích 14/8.

Byl přečten zápis od Bedřicha Milana, schváleno usnesení a konference byla ve 13°°hod ukončena.

 

 

 

                       

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62