Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

Rok 2014 téměř za námi...

01.12.2014 21:26

... a blíží se nám jeho chovatelské zakončení v podobě další jihomoravské krajské výstavy. Přihlášeno by mělo být celkově k 1.200 kusů králíků a holubů, plus voliér drůbeže. Věřím, že výstava bude pěkným ukončením výstavní sezony, kde si s přáteli popřejeme pěkné svátky a úspěšný vstup do roku 2015. Nejbližší možností setkání na našem okrese v roce 15 bude 8. února opět stolní ocenění králíků v Ladné!

 

A jak u nás proběhl téměř uplynulý rok?

Od začátku roku se aktivně podílíme na organizaci chovatelých trhů, tzv. burz v Břeclavi, kde má náš okres pronajatu halu bývalé Tržnice. V tomto směru je během celého roku naše ZO nejagilnější, což je při četnosti naší členské základny smutný úspěch, vypovídající o nezájmu jiných ZO o tuto akci, která pomáhá našemu okresu k benefitům, z nichž financuje obnovu výstavního fundusu, který je k zapůjčení pro všechny ZO zdarma.

Počátek června byli startovní čarou výstavního kola, když se přítel Hellinger zúčastnil s 15ks Ččp II. Setkání přátel Ččp v Hluku. Následovala výstava v Ořechově, které se opět zúčastnil náš jednatel. V srpnu se nám oženil jednatel ZO a na okresní výstavu mláďat dodala zvířata většina z nás, jmenovitě Franta Lucký, Ondra Pyskatý, Jindra Gajdoš i novo-manželé Hellingerovi. Ti patřili k nejúspěšnějším vystavovatelům, když získali 2x ČC a Katka navíc pohár pro nejlepšího samce výstavy ;) 

Následovala výstava ZO Mikulov při Pálavském vinobraní, kde nás zastoupil od následujícího roku člen ZO, František Mlátilík ze ZO Břeclav. Ta ke konci tohoto roku zanikne, a tak se její členové dohodli přesunout se pod naši organizaci v Ladné.

Poté už se mílovými kroky blížil první ze všeobecných vrcholů roku, CVMK v Litovli- Nasobůrkách. Zde jsme se také zúčastnili, díky hromadnému svozu OO, i my s králíky. Bohužel, vinnou nedostatečného zastínění klecí, i přes dřívější termín vydávání zvířat, někteří naši jedinci domů již nedorazili. S tím se však, bohužel, při tomto termínu a areálu jaký byl, muselo počítat. A tak přesto výstavu hodnotí ne jako zdařilou, ale jako pěknou. Neboť když přeje počasí jsou výstavy venku opravdu nádherné.

Konec září patřil místní výstavě v Lužicích, která si jistě zasloužila status mezi(státní)regionální, když se jí zúčastnili přátelé ze Slovenské ZO Gbely, dále kamarádi z okresu Blansko a další. Od nás se zde v účasti neúmyslně ale pravidelně střídají přátelé Pyskatý a Hellinger. Letos vyšla účast na zakrslíky a Ččp Katky a Adama. Pěkná zahrada obecního domu, krytá párty stany vypůjčenými od Mikroregionu zajistily výstavu i proti nepřízni či přílišné přízni. K tomu množství akorát hotového burčáku a o skvělou výstavu bylo postaráno. Čestnou cenu jsme si odvezli na Ččp a zakrslou marburskou (shodně 95b).

Říjen odstartovala okresní výstava Břeclavska na Tržnici. Naši chovatelé z okresu Břeclav byli de facto jediným zdrojem exponátů, proto je celkových téměř 280 králíků, 220 holubů a 80 voliér drůbeže krásným počinem. Podle mne zajímavým bylo posuzování čtyř posuzovatelů králíků stylem ABCD, kdy se nikdo nemohl vymluvit, že ten druhý měl "lepšího" posuzovatele, apod. ZO Ladná se na tomto podílela králíky (Nč, ČA, Čm, Sž, Ččp, Zč, Zhav, Zm) a holuby (texan, monden, gigant, ). Čestné ceny získali přítelé Gajdoš, Hellingerovi, Pyskatý, který také obdržel pohár pro nejelpšího samce výstavy a kolekci okresu Břeclav (379,5 + 95,5 stříbřitý malý žlutý).

Pak přišel čas klubových povinností. Ty mají u králíků Adam Hellinger (Ččp), Ondra Pyskatý (Nč a nově malí stříbřití) a Jindra Gajdoš (Čm). Souběžně měli speciálku Ččp a malé stříbro. V Kunovicích byl s černopesíkatými úspěšný Adam Hellinger, v konkurenci celkem 95ks (nejvyšší počet Ččp na jedné výstavě v ČR dosud!!!) dalších 12ti vystavovatelů, který obdržel ceny za II Nejlepší kolekci a III Šampiona samce. Ondra Pyskatý také nezahanbil a přestože nechal to nejlepší ze Sž co prezentoval na okresní výstavě doma, získal na dvě kolekce shodně 377,5b! Na poháry to sice nebylo, ale v to snad v té nejvyšší konkurenci, jaká vládne na Klubových výstavách s puncem toho nejtěžšího klání pro každé plemeno, ani nebylo v očekávání. Nedostatek Nč a Čm pak znamená letošní aktivní absenci na speciálkách těchto plemen.

Pokud jde o neaktivitu některých ZO, které by však rády těžili z příjmu, na trzích. Toto bylo řešeno v listopadu na okresní konferenci. A ač jsme dospělí, všichni víme kdy trhy jsou, oficiálně se shání lidi až "na poslední chvíli" týden před, ale my co chodíme furt se hlásíme i měsíce předem... Tak proto, aby ti co nechodili věděli, kdy mají přijít, bude do autobusového zájezdu do Welsu probráno v ZO, kdy které mohou dát do kopy alespoň auto lidí a přijet. Rozebere se termínově kalendář po jednotlivých ZO a chybějící místa se zaplní těmi, co chodí pravidelněji. Pokud nebude zájem takový, jako očekáváme dle reakcí na OO konferenci, tak se rozebere první čtvtletí/ pololetí. Poté proběhne další OOkonference, kde by se rozepsal zbytek. Hlavně zajistit bezvadný chod s tím, aby se ZO které budou těžit z konání trhů, také k jejich průběhu přispěly. Jako bonus pro dojíždějící, protože cestovné je dnes hlavní problém... když se naplní auto, vznikne řidiči nárok na cestovné. Brigádníkům se již nevydává svačina z hlavního bufetu (pro nespokojenost s kvalitou), ale vyplácí fixně 50Kč a za to si může vybrat cokoliv uzná za vhodné z nabídky mnoha stánků s občerstvením.

 

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62