Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

2011

 

·         dne 24. ledna v raních hodinách nás navždy opustil přítel Ervín Jäckl. Přestože byl členem naší ZO pouze necelý rok, zanechal v našich srdcích nesmazatelnou stopu. Byl velkým přínosem nejen pro naši organizaci. Kdo jste jej znali vzpomeňte na něj.

·         30. ledna 1. členská schůze v roce, bez chovatelů z Poštorné, jediné téma - příprava stolního ocenění.

·         v neděli 6.2. jsme se ráno zúčastnili chovatelského trhu v Hodoníně, následně jsme se přesunuli do Ladné, kde v 10hod otevřeli areál, připravili jsme zázemí a začalo se stolním oceněním. Dodáno bylo 63ks králíků od 19 chovatelů. Potěšila účast plemen jako ČS, AS, Tč, Za. Nejvíce bylo Nč (20ks) z nichž 11 dodal domácí F. Lucký. Ten také získal pohár na nejúspěšnějšího vystavovatele, neb bylo uděleno nejvíce 4x 95b. Z toho 2x právě na králíky přítele Luckého. Občerstvení zajistil předseda ZO - přítel Gajdoš.

·       3.Členská schůze v Ladné proběhla 6. března. Příští neděli (13.3. od 10hod) bude okresní konference ve Velkých Pavlovicích, proběhla volba delegáta ZO. Navrženi byli pánové Hellinger a Pyskatý. Delegátem s hlasovacím právem byl zvolen př. Hellinger, doporučena byla účast i př. Pyskatého. 

·         Okresní konference se konala 13/3 ve Velkých Pavlovicích a bylo tam uvedeno zhruba toto:

o    vyhlášeny výsledky chovatelské soutěže v odbornostech drůbeže a králíků
(protože se jí dle "pravidel" zúčastnil jediný chovatel okresu, vyhodnotil ji vedoucí odbornosti ze tří výstav - OVM Mikulov, CVMK Uherčice, JMKV Hodonín)

o    RK provede kontrolu majetku v těch ZO, kde je uložen okresní fundus 
(OO ví, že má nové klece za cca 250.000Kč, ale už neví kolik jich je a jaký je stav!!!)

o    př. Marek Filla svolá co nejdříve okresní aktiv holubářů s cílem zvolit nového předsedu OOK holubů
(od + přítele Svozila v r. 2009 není na okrese vedoucí holubářů)

o    delegát na VH vyjádří naše stanovisko k návrhu stanov
(jde o body č. 1 - ZO mohou založit 3 osoby, č.4 - rozdělení členských příspěvků na 30% ZO, 40% OO a 30% ÚV. Čím méně peněz půjde nahoru tím lépe, a č.10 - změnu zahrnout pouze pro ÚV, ÚOK, případně KKA)

o    odstoupil předseda OOK králíků př. Komosný

o    byl zamítnut návrh př. Šlancara k odstoupení jednatele OV Václava Mlaskače

o    byli doplněni členové RK
(Na výzvu ke svému odstoupení reagoval Mlaskač slovy že odstupuje a předává pravomoci jednatele dočasně předsedovi OV. Posléze na výzvu k odvolání jednatele reagoval Studýnka, že v případě odvolání odstupuje z funkce pokladníka. Reakcí bylo, že v takovém případě by se měl odvolat a zvolit nový okresní výbor, neb OO by v tu chvíli neměl ani předsedy dvou OOK. Na to předseda OV reagoval, že možní, před konferencí domluvení, kandidáti nemají razítky ZO potvrzenou kandidaturu. Navrhl aby OV vydržel rok do řádných voleb, na místo veoudího králíků narvhl př. Šlancara a do revizní komise doplnit o Osičku a Nejezchlebu ze ZO V. Bílovice, v reakci na to bylo uvedeno, že ani tito nemají oficiální potvrzení kandidatury od své ZO, a že v případě takového postupu můžeme rovnou udělat volby. To bylo opět odmítnuto OV. Bylo i řečeno, aby byl OV odvolán a svolána volební konference v brzkém termínu, kam by mohli ZO již navrhnout sami své kandidáty. To bylo pominuto a řečeno, že OV doplněný o výše uvedené setrvá do řádných voleb a nepříjmá odvolání Václava Mlaskače).

 

odbornost

králíci

bodů

Němeček Emil

Vss

852,5

Machač Jan

ČSč

847,5

Pyskatý Ondřej

845,5

 
  •  V posledním okresním zpravodaji byla podstatná informace ta, že OV odstupuje a svolává na 31.7. mimořádnou okresní konferenci volební. Vyzývá tedy ZO, aby si připravili návrhy kandidátů a potřebné podklady. Dále upozorňuje na termín objednávek kroužků, proto by tyto měly být předány od ZO na OO ke dni konání konference. 
  • Proběhla konference. Byl zvolen nový okresní výbor ve složení předseda - Rohrer (ZO V. Pavlovice), jednatel - Hellinger (ZO Ladná), pokladník - Chorvát (ZO Ladná), hospodář - Hirčák (ZO V. Pavlovice), členové - Vytrhlík (ZO Hustopeče), Gajdoš (ZO Ladná), Šlancar (ZO Němčičky), Manda (ZO Mikulov), Judas (ZO V. Bílovice). Revizní komise pracuje ve složení - Procinger (ZO V. Pavlovice), Němeček (ZO H. Bojanovice), Roháč (ZO Rakvice). Naše ZO má tedy v novém výboru zastoupení v počtu tří členů. Na to, že je nás v ZO šest, celkem mazec :-D Podobné zastoupení mají už jen VP, které mají dva členy OV a předsedu ORK. 
  • Naši členové navštívili CVMK v Lysé nad Labem. Přítel Hellinger byl u posuzování meklenburských strakáčů a vídeňských bílých u pana Šitara. Další členové výstavu navštívili a nakoupili materiál do chovu. 
  • Proběhla 2. jihomoravská krajská výstava v Hodoníně. Z naší ZO vystavovali - Hellinger (Ččp, ČA), Gajdoš (Čm, Nb), Pyskatý (Nč, Čč, Sž), Bartoš (ČA, holubi), Lucký (Nč, holubi). Tedy všichni králíkáři. Čestnou cenu obdrželi - v konkurenci 50ks Nč (z nichž přes 20ks sám dodal) přítel Pyskatý, mezi 28ks Ččp na samici čestnou cenu přítel Hellinger. 
  • Na konci roku se uskutečnili klubové speciálky. Těchto se zúčastnili - Jindřich Gajdoš (Klub Čm-Dl), jehož Klub měl speciálku ve Velkých Pavlovicích a Adam Hellinger (Klub Ččp) se zúčastnil speciálky v Úvalech u Prahy. Druhý jmenovaný na speciálce uspěl v konkurenci 81ks Ččp a získal poháry pro šampionku, druhou a třetí nejlepší kolekci. Gratulujeme!

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62