Náš volný čas = králíci a holubi (nejen)

2012

 • Začátek roku nepřipomíná zimu, kvetou macešky, sněženky, teploměry ukazují často 10°C a svítí sluníčko. Jen ty vrhy nejsou tak početné jako loni. Ale hlavně že jsou. Už se těšíme na setkání při stolním ocenění v Ladné, 5/2 2011. 
 • Proběhla první členská schůze dne 21/1 2012 v tradičních prostorách. Omluveni - Bc. Chorvát, Bartoš. Přítel Sýkora z důvodu velmi špatného zraku ukončil chov ČV i členství v ČSCH. Je nás tedy opět o jednoho méně. 

  Diskuze o tom, že klasické podzimní výstavy už asi nebudeme zvládat pořádat. Návrh přítele Luckého rozšířit jarní expozici při Dni Ladné na výstavu. Jelikož drůbež v ZO nikdo nechová, tak bez drůbeže, případně holuby jen jako jednotlivce (podobné klece jako králičí, tedy nižší náročnost stavby než voliéry i úklid snazší). Je to i výhodnější pro naši propagaci, do parku na Den Ladné dojde většina obyvatel, kdežto na samotnou výstavu skoro nikdo. Práce by se přidalo jen o něco málo víc (se stavbou / bouráním těch pár klecí navíc a pozvání jednoho, dvou posuzovatelů). Tento návrh jsme přijali pozitivně, případnou realizaci vidíme ale až pro květen 2013. 

  Stolní ocenění - omluvil jsem se za absenci inzerátů v Chovateli. Něco málo jsem opožděně dal na internet. Věřím, že stabilní účastníci se zúčastníci i přes tento malý negativní šum. 

  Jindra Gajdoš zmínil stav v ZO Břeclav. Mluvil s panem Hasmanem, který projevil zájem o přestup do naší ZO. Na to jsem reagoval, že ZO Břeclav nesplnila podmínky ohledně objednávek členských známek a s nejvyšší pravděpodobností zanikne. Tedy je dost možné, že nám přibude více členů. 

  Zasedání OV se posunulo na 12/2 do V. Pavlovic od 10hod. 

  Následná většina diskuze byla - mé poznatky z VH coby delegáta (budou v okresním zpravodaji), ze zasedání OV (info z krajských aktivů - taktéž součást IZ), info okolo okresní výstavy, CVMK, krajské výstavy (vše v IZ). A pokračovalo se tím jak se nám daří v chovech. Jelikož se pan Bartoš neúčastnil, převzal jsem pro něj kroužky na holuby 2012.

 • Další dvě členské schůze proběhly na konci jara a počátkem léta. Protože je nás již většina mimo-Ladenských, mladších ročníků a tedy schopných si dojet na kole, zvolili jsme pro období pěkného počasí přesun do hospůdky Na Dyji, která je sice územně v Břeclavi, ale zcela mimo město asi na půli cesty do Ladné po cyklostezkách, které rádi využívají lidé k jízdě na kolečkových bruslích. Čepují Kozla 11° v dobré kvalitě, a sedí se v příjemné venkovní zahrádce. Kolem se pasou ovce, kozy, pobíhá hejno slepic a kachen. Je to tedy areál odpovídající našemu koníčku. Skonstatovali jsme, že kroužky na holuby mimo př. Bartoše nikdo objednávat nebude - př. Gajdoš už ČS žluté a černé špice vystavovat nebude. Ponechá je volnému chovu z komorového holubníku. Přítel Lucký zase po 10-15ti letech s MP už ztratil trpělivost s problematickým znázděním a zhoršující se schopností letu, kdy mu stále hůře a hůře zvládali se dopravit na půdní holubník. Mnoho chovatelů by řeklo, že s "dobrou péčí" jsou stále plodní, atd. na toto všek odvětil, že chce holuba nikoliv slepici, a správný holub si má zakroužit nad holubníkem, a hnízdo když chce si založit i bez otevřeného budníku. A ne tvořit speciální stlaná měkká hnízda, aby nerozsedli vajíčka. Podobné problémy má i př. Bartoš s giganty a polskými rysy. V letošním roce hlásil přes 40ks nevylíhlých vajec - zastuzená, rozsedlá, apod. přitom si ponechával vlastní odchovy. Vinu přičítá tomu, že do r. 2012 nechal pouze loňské a žádné starší zkušené holuby. Po rozšířené chovu o raritní žlutou a červenou dominantní u gigantů bude mít ještě jistě nějaký rok trpělivost. U rysů se mu z běžných modrých šupinatých vyštěpili stříbřití, které si ponechal. 

 • Proběhla výstava ve Velkých Bílovicích. Zúčastnili jsme se ve velmi dobrém počtu. Přestože jsme nikdo ze ZO nezískali čestnou cenu, nevadí. Jde o kamarádksou výpomoc a příjemně strávený víkend. Bonusem je první hodnocení toho ročních odchovů jiným než vlastním pohledem chovatele. 

 • Na začátku září se členové ZO rozdělili na dva tábory. Většina - př. Gajdoš, Hellinger, Lucký a Pyskatý se zúčastnili CVMK v nedalekém Hodoníně. Zde získali titul MISTR ČR přátelé Gajdoš (Čm, 378,5b) a Hellinger (Ččp, 379,0b). Přítel Bartoš z důvodu pozdní registrace a tetování využil pozdější uzávěrky přihlášek a dal ve stejném termínu 12ks ČA do sousedního Mikulova, kde je výstava při Pálavském vinobraní. 

 • V měsíci říjnu vyrazil náš člen A. Hellinger společně s přáteli F. Kučerou (řidič), P. Fasorou a V. Šimkem z Klubu Čm-Dl do Německého Hemhofenu, kde se konala mezi-klubová výstava Dl, Ččp a Bí. Hemhofen je městečko kousek od Norimberku, velmi pěkný a zdobený areál tak jak jej u našich sousedů známe. Skvělá příležitost nákupu, neboť podobně jako na našich speciálkách zde bylo pouze pár návštěvníků a tak byl čas a klid k výběru i diskuzi.

 • Ke konci měsíce pak uspořádal OV Břeclav v němž zasedají naši dva členové okresní výstavu v nově získaném areálu břeclavské Tržnice (bývalý cukrovar), jehož pronájem od města měl za úkol jednatel OV přítel Hellinger. Výstava se konala s mezinárodní účastí přátel ze Slovenska a tak bylo k vidění téměř 900ks (králíci, holubi, drůbež). Za naši ZO se na výstavě podíleli: Bc. Chorvát, Pyskatý, Hellinger, Gajdoš. Výstavu navštívilo přes 900 platících návštěvníků a včetně dětí až 1.500.

 • V prosinci se naši členové zúčastnili speciálních výstav. Jindřich Gajdoš (Čm - S3+ČC) a Adam Hellinger (Ččp - 376 a 378,0+ČC, 1,0 95,0+ČC) ve Velkých Pavlovicích a Ondřej Pyskatý (Nč) v Úvalech, kde se prezentoval jako žadatel o členství. S kolekcí 381,0b se zařadil mezi 5 nejlepších kolekcí výstavy!

Vyhledávání

Kontakt

Adam HELLINGER

Anketa

Chtěli byste se stát členy některé ZO ČSCH?

Ano (50)
81%

Ne (8)
13%

Nevím (4)
6%

Celkový počet hlasů: 62